RSI (KANS) informatie

Wat is RSI?

RSI (Repetitive Strain Injury) is de naam voor alle klachten die ontstaan als u langdurig in dezelfde houding werkt of repeterende bewegingen maakt. De klachten komen voor in de nek, schouders, armen, polsen en handen. De klachten kunnen zich uiten als pijn, vermoeidheid, irritatie van spieren en pezen, tintelingen, een doof gevoel of krachtverlies. Iedereen die regelmatig aan een beeldscherm werkt kan RSI krijgen.

Hoe ontstaat het?

Beeldschermwerk is licht statische arbeid. Dat betekent dat de spieren bij dit soort werk voortdurend licht aangespannen zijn. Door middel van onderzoek is aangetoond dat de doorbloeding van de spieren daarbij tot 80% kan afnemen. Hierdoor kunnen afvalstoffen zich ophopen die vervolgens de weefsels prikkelen. Dit veroorzaakt pijn, waardoor de spieren nog sterker aangespannen worden.
Door het voortdurend prikkelen van de weefsels treden er beschadigingen in het bindweefsel op. Omdat de vervangingstijd van het bindweefsel 6 tot 9 maanden duurt laat ook herstel lang op zich wachten. Stress kan een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en verergeren van de klachten omdat we bij stress onbewust de statische spanning in de spieren van de nek, schouders en armen verhogen.

Bij RSI worden drie fasen onderscheiden

Fase I: In fase I zijn de klachten veelal vaag en kunnen nog goed worden behandeld. De klachten treden op tijdens of vlak na het werk. De pijn zit op een bepaalde plek, er is nog geen uitstraling. Na een avond of weekend rust zijn de klachten verdwenen.
Fase II: Deze fase kenmerkt zich door heftiger pijn, die niet meer alleen optreedt bij het werk, maar ook wanneer u andere bewegingen maakt. U vermijdt sommige bewegingen en de klachten verdwijnen niet meer na een avond of weekend rust.
Fase III: U heeft aanhoudende pijn die niet meer verdwijnt. Werken is niet meer mogelijk. U heeft niet meer veel kracht in uw handen of armen.

Voorkomen van RSI

Sieso levert een heel assortiment aan producten ter voorkoming/vermindering van RSI klachten. Hieronder volgen enkele belangrijke tips ter voorkoming/vermindering van RSI klachten.

  • Neem regelmatig een pauze.
  • Wissel beeldschermwerk af met ander werk.
  • Werk niet langer dan 5 à 6 uur per dag aan een beeldscherm.
  • Denk aan een goede houding tijdens het beeldscherm werken en wissel deze af.
  • Vermijd stress tijdens beeldscherm werk, blijf ontspannen ademhalen d.m.v. de buikademhaling.
  • Stel uw werkplek ergonomisch in. 
  • Neem klachten serieus. Beginnende klachten (pijn, tintelingen, stijf of doof gevoel) kunnen snel ernstig worden!

Ook op de website van het ministerie van Social zaken en Werkgelegenheid kunt u uitgebreide informatie vinden met betrekking tot RSI: www.minszw.nl op deze site kunt u ook de volgende RSI brochure downloaden.

Meer informatie...

Veel achter laptop? Denk aan uw werkhouding!Meld u aan voor onze nieuwsbrief met aan-
biedingen en nieuws.

Sieso
Weesperstraat 118-T
1112 AP Diemen
Nederland
T +31 (0)20 4861 705
F +31 (0)20 4861 790

Contact met Sieso - Simple Ergonomic Solutions